#vikæmperforkolding

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser (salgs- og leveringsbetinger) for køb ved KIF Kolding


Sæsonkort 2022/2023

Sæsonkort på abonnement – læs mere her 

 

Dette kort giver adgang til KIF Koldings hjemmekampe i Sydbank Arena, i sæsonen 2022/23.

Sæsonkort giver adgang til:

 • HTH Herreligaens grundspil 
 • HTH Herreligaens slutspil (såfremt KIF Kolding deltager heri)
 • HTH Herreligaens kvalifikationsspil (såfremt KIF Kolding deltager heri)
 • Pokalkampe i Sydbank Arena (ekskl. Final4)
 • Europa Cup kampe (såfremt KIF Kolding deltager heri). Antallet af inkluderede kampe kan variere afhængig af turnering

Kortet giver IKKE adgang til følgende kampe – men sæsonkortholdere har forkøbsret til nedenstående kampe: 

 • HTH Herreligaens semifinale og medaljekampe (såfremt KIF Kolding deltager heri)
 • Final4 (landspokalturneringen)


Private kortholdere har flg. fordele:

 • Forkøbsret til kampe (se ovenfor)
 • Forkøbsret til din plads til kommende sæson
 • Mulighed for at låne dit sæsonkort ud, såfremt du er forhindret i at komme
 • Adgang til sæsonkortbar i Sydbank Arena
 • Fuld support omkring håndtering af sæsonkort/billetter

Betingelser i forhold til Covid-19 ell. lign. situationer:

 • Såfremt myndighedernes regler IKKE tillader adgang for publikum, er der ingen refusion
 • Er der tale om delvis åbning for publikum, vil adgang ske efter lodtrækning.


Ekstraordinære situationer kan gøre at KIF Kolding ikke kan opfylde ovenstående. I så fald vil vi informere løbende via vores hjemmeside og social medie platforme om evt. ændringer.

Særlige restriktioner fra myndighederne kan medføre, at vi skal ændre salplaner, og dermed vil man blive placeret på anden plads i Sydbank Arena end sit sædvanlige sæde.

Kommunikation

Al kommunikation sker via mail. Billetsystemet er baseret på mail, hvorfor det er et krav, at man som kortholdere har en mailadresse tilknyttet sin konto. Samme mailadresse benyttes til nyhedsbreve.

I forbindelse med konkurrencer, annoncer o. lign. offentliggøres navne på vindere/kortholdere.

 

 


Billetkøb

Aftaleindgåelsen: Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når KIF Kolding har registreret og modtaget betaling. I henhold til ”Lov om visse forbrugsaftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Pris: Alle priser på Kif.dk er inklusive 25 % dansk moms. Der tages forbehold for afgift ændringer, udsolgte varer o.l..

Billetkøb: Billetter kan købes kontant eller Dankort via billetten.dk. Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort ect. For at afslutte køb af billetter skal du godkende nærværende handelsbetingelser. Billetkøbet er underlagt dansk rets almindelige regler. Retten i Kolding er værneting. 

Behandling af personoplysninger: Ved køb oprettes du i billetsystemet som kunde, og afgiver personlige oplysninger som navn, bopæl, e-mail, oplysninger om betalingskort ect. Disse oplysninger videregives aldrig til tredjemand. Telefonnummer og e-mail bruges i forbindelse med uoverensstemmelse eller lignende således, vi altid kan give den bedste service. 

Levering: Når du køber dine billetter via billetten.dk, modtager du din billet på e-mail hurtigst mulig. Hvis du ikke har modtaget en e-mail med din billet inden for 24 timer efter gennemført køb, skal du rette henvendelse til KIF Kolding via kif@kif.dk

Betaling: Du kan betale din billet med Dankort og Visakort. Al kommunikation mellem dig og billetten.dk sker krypteret. Der er derfor ikke andre, som kan se dine kontooplysninger. Dine kontooplysninger sendes direkte til Nets Danmark A/S, og KIF Kolding gemmer ikke kontooplysningerne.

Administrationsomkostninger: Der betales et billetgebyr på minimum DKK 10,- pr. billet og et ordregebyr på DKK 5,- pr. ordre. Alle priser er inklusiv eventuel moms og afgifter.

Billetten: Billetten med den påtrykte stregkode er dit adgangsbevis til det pågældende arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan derfor ikke anvendes flere gange. HUSK at det ifølge ”Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer” er forbudt af opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter. Det er muligt at scanne din billet elektronisk. Gyldig billet skal dermed fremvises på mobiltlf. ved indgangen, hvor kontrollører scanner din billet.

Gyldighed: Det er vigtigt, at du behandler din billet som et værdipapir og sikre dig mod, at den kopieres eller udskrives flere gange. Er der printet flere kopier af billetten, er det kun den billet der scannes først, som giver adgang til arrangementet – de øvrige kopier er ugyldige.

Bortkomst: Har du mistet din billet eller er stregkoden blevet ulæselig, kan du til enhver tid få udstedt en ny billet, via linket i den tilsendte ordrebekræftelse. Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og er herefter ugyldig. Hvis du har mistet din ordrebekræftelse kan KIF Kolding mod gebyr udstede en ny billet. Gebyret for genudskrivelse af en bortkommen billet er DKK. 10,- i administrationsgebyr. Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da den oprindelige billet er annulleret.

Ændring af arrangement: Ændring af et arrangement kan ske indtil 48 timer før oprindelig afholdelse. Der er her typisk tale om ændring af spilletidspunkt herunder dato og tidspunkt for et håndboldarrangement. Ændringerne kan ske som led i aftaler mellem den turneringsansvarlige og et givent medie. Ændringer i datoen, tidspunkt, spillested, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er ikke en aflysning, og pengene refunderes ikke ved ændringer. Ændring af et arrangement meddeles via den ved købet oplyste e-mail (hvis du er oprettet som kunde i forbindelse med købet) samt på www.kif.dk

Ombytning eller refundering: Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller andet arrangement. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.

Aflysning: Et arrangement er aflyst, hvis det ikke gennemføres. Aflysning af et arrangement meddeles via den, ved købet, oplyste e-mail samt på Kif dk. Ved aflysning refunderes billetprisen automatisk, og beløbet indsættes på det anvendte betalingskort indenfor 8 hverdage. Hvis arrangementet er købt kontant, skal du henvende dig til KIF Koldings administration for at få beløbet refunderet. Betalingsgebyret og billetgebyret refunderes ikke. Bemærk KIF Kolding forbeholder sig retten til ikke at refundere køb, såfremt aflysning sker på grund af force majoure.

Reklamation: Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til KIF Kolding.

ODR: Klik ind på EU's digitale platform ODR via dette link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Forbehold: KIF Kolding forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billetternes pris samt gebyrer. KIF Kolding tager forbehold for fejl i oplysninger om arrangementer herunder priser, spillested, dato, tidspunkt m.v. samt for udsolgte arrangementer. KIF Kolding er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar er idømt efter dansk rets almindelige regler.

Fotografering og optagelser: Fotografering og optagelser finder sted ved alle arrangementer og anvendes kommercielt.

Kontakt os: Har du spørgsmål til din ordre eller andet, er du velkommen til at kontakte os på mail kif@kif.dk.

Handelsbetingelserne er opdateret pr. 25.05.2022

 

Privatlivspolitikken

 

Når du bestiller billetter til KIF Koldings kampe via villetten.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

E-mail

Telefonnummer

Vi indsamler og behandler dine oplysninger med det formål at kunne levere dine købte produkter til dig. Samtidigt opbevarer vi også dine oplysninger, for at kunne komme i kontakt med dig. Det kunne være i forbindelse med flytning af kampe, relevant information i forhold til sæsonkort eller anden vigtig information.

Når du opretter en konto, opretholder vi denne i KIF Kolding. Vi opretholder kontoen hos vores nuværende kunder af hensyn til brug af vores webshop samt udsendelse af vigtig information. Hos tidligere kunder opretholder vi fortsat kontoen efter oprettelsen, af hensyn til at gøre processen for fremtidige køb så let som muligt for vores kunder på webshoppen.

Dine oplysninger opbevares sikkert og fortroligt elektronisk, med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Vi gennemgår løbende vores håndtering af brugeroplysningerne for hele tiden at kunne opbevare disse så forsvarligt som muligt.

Administrationsmedarbejderne i KIF Kolding har adgang til brugeroplysningerne. Samtlige medarbejdere hos KIF Kolding er bevidste om ansvaret i forbindelse med håndtering af disse oplysninger. 

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Du kan anmode om at få slettet din egen konto ved at skrive til kif@kif.dk, hvorefter vi sletter eller anonymiserer alle oplysninger om dig, som vi ikke er retligt forpligtet til at opbevare.

Efter persondataloven har du nogle rettigheder som registreret person. Du kan anmode om indsigt i, hvordan KIF Kolding behandler oplysninger om dig, samt hvilke oplysninger vi behandler. Du kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, og du kan anmode om, at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen, og du kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder har du ifølge Persondataloven, og henvendelser i forbindelse med dette bedes rettes til KIF Kolding via mail kif@kif.dk

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om dig. Du kan finde yderligere informationer herom på www.datatilsynet.dk.  

Du har ligeledes ret til at klage over dit køb. Henvendelser herom bedes også rettes til KIF Kolding via mail kif@kif.dk

 

Enhver mulig tvist mellem KIF Kolding og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Denne privatlivspolitik er opdateret og gældende fra d. 25. maj 2022 kl. 12:00

 

 

Venlig hilsen

KIF Kolding


Køb af Sæsonkort med Fast plads

Klik nedenfor og skriv en mail til Tove Hadberg

Køb af sæsonkortPLUS på abonnemnet

Klik på nedenstående link