Arkiv

Ordinær generalforsamling i KIF Håndbold Elite A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KIF Håndbold Elite A/S CVR nr. 20 91 90 78

Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag,

den 30. november 2016 kl. 17:00 i Sydbank Arena, Ambolten 2-6, 6000 Kolding, med følgende

DAGSORDEN

  1. 1. Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til godkendelse samt årsberetning

  2. 2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

  3. 3. Evt. forslag fra aktionærer eller bestyrelse

Ingen forslag indkommet

  1. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  2. 5. Valg af revisor

  3. 6. Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor, Sdr. Havnegade 7, 6000 Kolding

eller på tlf. 51297307 eller pr. e-mail til th@kif.dk i dagene fra 24. til den 28. november 2016 i tidsrummet

kl. 09:00 – 15:00.

Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S

KIF Kolding
Ambolten 2-6
6000 Kolding

#vikæmperforkolding