Arkiv

Spellerbergs kommentar på karantænen


Jeg har fået 1 spilledags karantæne for mit udbrud efter kampen mod Skjern. Det er ikke et udbrud jeg er stolt af og det burde jeg naturligvis ikke have gjort. Det bliver selvfølgelig ikke bedre af, at etaf kameraerne på banen fanger det og det så efterfølgende bliver brugt af tv. Uanset hvad er ansvaret naturligvis mit. Om udbruddet er en karantæne værd skal jeg ikke gøre mig til dommer over, det har vi dygtige folk til. Jeg er dog lidt i tvivl om hvad jeg skal lære af dette, skal jeg undlade disse udtryk/udråb eller blot udtrykke mig på engelsk i fremtiden. Dette skal læses med et glimt i øjet, men som jeg vil komme nærmere ind på er der flere faktorer jeg er stærkt utilfreds med i denne sag.

De 4 punkter jeg vil anfægte er.

1)

Indberetningens gyldighed

2)

Indberetningens indhold.

3)

Forsvaret.

4)

Dommen.

1. Indberetningens gyldighed

I følge reglerne, som kan læses et sted i reglementet, kan dommerne til enhver tid før, under og efter kamp indberette en spiller for usportslig opførsel. De har endda 1 time efterfølgende hvor de kan få alt tilgængeligt videomateriale og se dette i enerum.

Det eneste krav er at senest 1 time efter kampen skal denne indberetning være givet og de 2 hold skal underskrive denne. Det erikke muligt for dommerne at indberette senere og der er ikke undtagelser for dette. Hensigten med dette (hvad jeg er blevet oplyst) er at det ikke skulle være muligt efterfølgende at påvirke dommerne fra forskellige sider. Så vidt vi/KIF er blevet oplyst af DHF falder indberetningen på et tidspunkt søndag og vi modtager den mandag morgen.

2. Indberetningens indhold

Indberetnings indledning beskriver de 2 forhold hvor dommerne mener jeg agerer

meget usportsligt og de nævner min reaktion direkte efter kampafslutning og selve hilsepligten. (de nævner i indledningen ikke mit udråb).

Under deres redegørelse nævner de mine voldsomme protester/kropssprog ved manglende frikast og at de accepterer det som et øjeblikkeligt udbrud.

Herefter nævner de så hilsepligt, hvor jeg angiveligt skulle have hilst med knyttet hånd og

forholdsvis stor kraft hilser på dommerne. Dette modbevises direkte af tv billeder. Jeg hilser med flad hånd uden kraft og på samme måde til alle. Disse 2 punkter er altså ”kernen” i deres indberetning.

De skriver så afslutningsvis at jeg også råber efter dem, men at de ikke hører hvad der bliver råbt. Ser man bort fra hvad der er direkte usandt, består deres indberetning af mine protester direkte efter slutfløjt, samt at de mener jeg råber efter dem. To forhold jeg personligt vil mene ikke er nok til en indberetning.

3. Forsvaret

Vores første indskydelse er naturligvis at skrive at indberetningen ikke er gyldig. Formalia er ikke overholdt og den kan derfor ikke behandles. Dette anfører vi naturligvis også som det primære. Dernæst påpeger vi usandhederne og dokumenterer det med tv-billederne. Slutteligt medgiver vi også mit udbrud og påpeger endnu engang at det er uden for dommernes hørevidde. Vi påpeger ligeledes at det er en

reaktion på at den ene dommer, efter min opfattelse, ”griner mig op i ansigtet”. Dette kan ligeledes ses af tv billederne. Vi gør ikke mere ved den sidste episode eller ordlyden, da det ikke er en del af indberetningen. Det skal måske vise sig at være en fejl... men det er på dette tidspunkt svært at forsvare sig mod noget man ikke er anklaget for.

4. Dommen

I dommen forholder discipilinærudvalget sig ikke til vores protest vedrørende manglende formalia. De afviser naturligvis knyttet hånd mm. under hilsepligten. De giver mig en spilledags karantæne for at råbe ”hvor er i elendige mand”. Det udråb som jeg bliver dømt for fremgår altså først i dommen og er ikke med i indberetningen/anklagen. Her havde jeg gerne haft muligheden for at forsvare eksplicit hvorfor dette udbrud fremkommer og hvilke formildende omstændigheder og lign sager jeg/vi mener der måtte være.

Det verbale udbrud var ikke en del af indberetningen, det var derfor ikke der vi lagde vægten. Indberetningen var primært lavet på den falske anklage vedrørende hilse pligt. Afslutningsvis vil jeg mene disciplinærudvalget burde have forelagt os det fulde materiale, og hvad de ville bedømme på. Så kunne vi have kommet med vores kommentarer og syn på sagen. En del af mit forsvar kunne fremgå af ovenstående, men jeg havde nok også peget på lignende situationer, hvor andre er kommet med diverse verbale udbrud. Udbrud der ikke er blevet taget op af disciplinærudvalget.

Mit udbrud kom så disciplinærudvalget for øre via en delvis falsk anklage. Jeg skal naturligvis have karantæne hvis disciplinærudvalget syntes det... det skal der ikke være tvivl om. Jeg vil bare gerne lige høres og ellers behandles på ligefod med alle andre... Ellers må jeg ty til andre velprøvede metoder og spørge pænt: ”dont you think there was a little shitty free throw”