Arkiv

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i KIF Håndbold Elite A/S, CVR-nr. 20 91 90 78


Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling den 30. maj 2018, kl. 18.30 i Sydbank Arena med følgende.

DAGSORDEN:

  1. Udpegning af dirigent.

  2. Forslag om ændring af stykstørrelsen for selskabets kapitalandele til 1 kr.

  3. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med i alt nominelt 12.404.466 kr. fordelt på nominelt 7.987.500 A-kapitalandele og nominelt 4.416.966 B-kapitalandele til dækning af underskud.

  4. Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen med op til nominelt 9.000.000 kr. A-kapitalandele ved kontant indskud.

  5. Forslag om forhøjelse af selskabskapitalen med op til nominelt 1.500.000 kr. A-kapitalandele ved konvertering af en samlet gæld på 1.500.000 kr.

  6. I forbindelse med forslag om nedsættelse og forhøjelse af selskabskapitalen jf. punkt 3., 4. og 5. kan det meddeles, at tegningskursen er 100, og at kapitalforhøjelsen sker uden fortegningsret for selskabets aktionærer.

  7. Bestyrelsen oplyser jf. selskabslovens § 157, at baggrunden for forslag om kapitalforhøjelse er, at selskabet har behov for tilførsel af likviditet til fortsat drift.

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor i Sydbank arena Kolding, Ambolten 2-6 eller på tlf. 76326008 eller pr. e-mail til th@kif.dk i dagene fra den 24. til den 29. maj 2018 i tidsrummet kl. 09.00-15.00.

Kolding, den 23. maj 2018

Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S

Mette Myong Kind